doporučujeme
foto

výstavbou inženýrských sítí


foto

strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace,
vodovodů, plynu, teleko-munikačních
a elektrických rozvodů


foto

Oprava asfaltových ploch (komunikací)

Protlaky pod komunikacemi

 

foto

Zemní práce: Hloubení výkopů (základů)
do hloubky 6.5m
Šalování, montáž armatur, betonování
Práce s rozpěrným pažením
Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka
a přeprava zeminy

Projekční a stavební firma telsig - úvod

Firma TELSIG-servis, spol. s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v oddílu C., vložka 33304, dne 1.prosince 1994 vedeného Městským soudem v Praze. Firma má 25 stálých zaměstnanců.

2

3

4

5

6

zaměření firmy - práce a služby

 • Firma se zabývá výstavbou inženýrských sítí
   

 • Prováděné práce: strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace, vodovodů, plynu, teleko-munikačních a elektrických rozvodů
   

 • Oprava komunikací: Oprava asfaltových ploch (komunikací)

 • Protlaky pod komunikacemi
   

 • Zemní práce: Hloubení výkopů (základů) do hloubky 6.5m

 • Šalování, montáž armatur, betonování

 • Práce s rozpěrným pažením

 • Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka a přeprava zeminy
   

 • Ostatní oblasti působnosti firmy:

 • přípravné práce pro stavby

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • silniční motorová doprava nákladní

 • montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení

 • hostinská činnost

 • ubytovací činnost

Vizí managmentu firmy je zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita firmy, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli, dokonalá jakost nabízených služeb a prací dle požadavků a norem ČSN EN 9001:2001
 

 Cíle jakosti na rok 2009

Cíle jakosti firmy Telsig-servis spol. s r.o. na rok 2009

 1. Zvýšení počtu zákazníků o 5 oproti roku 2008 v oblasti stavební činnosti a ubytovací a stravovací služby.
 2. Provést analýzu, vyhodnocování, monitorování společnosti na základě reklamací a požadavků zákazníků, počet reklamací udržet pod 0,8% z celkového objemu realizovaných zakázek.
 3. V roce 2009 nakoupit elektrické ruční nářadí a stavební mechanismy-ježkový válec pro rekonstrukci a opravu silnic a chodníků
 4. Naplánovat a přidělit finanční zdroje pro udržování a zlepšování systému řízení managementu jakosti ve firmě.
 5. Provést zpevnění parkovací plochy v objektu vedení firmy Telsig servis ve Velkém Oseku.
 6. V roce 2009 zakoupit jeden nákladní automobil TATRA 815 sklápěcí

restaurace, Motel a ubytování

Dále firma TELSIG-servis spol. s r.o. provozuje Motel U Jezera ve Velkém Oseku s ubytováním a restaurací, kde se pořádají různé oslavy, školení (školící místnost), firemní akce, atd. (www.motelujezera.cz) a Penzion Diana v Žacléři (www.penzion-diana.eu)

Motel u Jezera Velký Osek u Kolína

Copyright © TELSIG SERVIS s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION