Reference

2018

- obnova vodovodu a kanalizace, ulice Boženy Němcové v Uhlířských Janovicích
- rekonstrukce ulic Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalovicích
- vodovod Velký Osek - rozvody v obci a věžový vodojemvodovodní přivaděč včetně
propojení na rozvody v obci
- vodovod a kanalizace v Neškaredicích a Perštejnci
- vodovodní přivaděč pro farmu Bahno
- komunikace na čp. 500, úsek A a B v Malešově

TELSIG-servis s.r.o.

2017

- Opolany, Opolánky, Kanin a Oškobrh - vodovod, kanalizace a ČOV
- kanalizace a ČOV Veletov
- splašková kanalizace a ČOV Miskovice
- rekonstrukce komunikace K.H. Borovského v Pečkách
- rekonstrukce místních komunikací v obci Křesetice - II. etapa
- dodávka čerpacích šachet a dodávka a montáž jednoduchých technologií PRESSKAN® ve Zruči nad Sázavou, ul. Nábřežní - 13 RD

TELSIG-servis s.r.o.

2016

- zefektivnění dopravy splaškových vod z obcí Velký Osek, Veltruby a Hradištko do ČOV v Kolíně
- Sokoleč - vodovod 2. etapa
- inženýrské sítě a komunikace pro 24 RD ve Všechlapech, lokalita Sad
- soubor zástavby rodinných domů Kutná Hora - Třešňovka - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - etapa 1.b
- areál centra komplexního nakládání s odpady Čáslav, Rekultivace skládky - II Etapa
- Čáslav - lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a
kanalizačních přípojek
- rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky ul. K. H. Borovského, Pečky

TELSIG-servis s.r.o.

2015

- 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek
- zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě ulice Sluneční ve Velkém Oseku

TELSIG-servis s.r.o.