Reference

2014

- horkovod EC Kutná Hora - TEBIS
- vodovodní přiváděcí řad Radim - Pečky
- obec Záhornice - kanalizace II. etapa
- komunikace a kanalizace J. Lhota
- cyklostezka Milčice dráha
- Sokoleč dopravní a technická infrastruktura lokality pro výstavbu RD lokalita "Ohrada"
- I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - sil. I/17

TELSIG-servis s.r.o.

2013

- Sokoleč Vodovod - I. Etapa ATS + přívodní řád
- Ratenice cyklostezka
- Jindřichův Hradec - rekonstrukce výměníkové stanice
- ČKD Kutná Hora - sklad paliv
- Dvory u Nymburka - sítě technické a dopravní infrastruktury (11 parcel)
- Sokoleč přípojky vody I. Etapa, 128ks přípojek

TELSIG-servis s.r.o.

2012

- Všechlapy - inženýrské sítě - výstavba pokračuje z roku 2011
- Velim - dostavba kanalizace - výstavba pokračuje z roku 2011
- vodovodní přivaděč průmyslové vody mezi vodárnou a Bioelektrárnou v areálu ČKD Kutná Hora

TELSIG-servis s.r.o.

2011

- Kolín Draslovka - vodovod
- Bioelektrárna Kutná Hora - Vodovodní přípojka
- Čeperka - výstavba kanalizace
- Všechlapy - inženýrské sítě
- Velim - dostavba kanalizace

TELSIG-servis s.r.o.